Lev ditt liv på dina villkor

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att din vardag ska fungera.

Läs mer
Bli kund
Läs mer om oss
Bli kund

Välkommen till Noor Assistans

Vi är ett familjärt assistansföretag med mål att hjälpa dig som assistansberättigade att kunna leva ditt liv på dina villkor. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att din vardag ska fungera. Vi arbetar för att skapa en långsiktig och trygg relation för alla berörda.

Om Noor Assistans

Noor Assistans är en privat samordnare av personlig assistans som tar emot uppdrag i hela Sverige. Vår verksamhet omfattar samordning av personlig assistans till personer med funktionsnedsättning enligt LSS och innehar tillstånd från inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Det är viktigt och av stor betydelse för oss att uppdragsgivaren eller dess företrädare ska känna sig trygga med att överlåta assistansen till oss som utförare och att uppdragsgivare har full insyn och bestämmande över insatsen som ges.

Vår organisation bygger på ett nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Vår personal ska skapa möjlighet åt dig som uppdragsgivare med rätten att kunna leva ett liv som andra trots funktionsvariation. Genom engagemang, kunskap och glädje ska vi vara hjälpmedel för dig.

Länk till bolagsfakta

Personlig Assistans

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till dig som har stora och varaktiga behov av hjälp med anledning av funktionsvariation. Personlig assistans definieras och regleras bland annat i Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Kunskap och Kompetens

  • Engagemang

  • Transparens

Vårt mål

Vårt mål är att du som uppdragsgivare ska må bra och kunna leva ett aktivt liv. För att vi ska uppnå vårt mål handlar det om vi ska samarbeta tillsammans med alla berörda kring uppdraget.

Du som uppdragsgivare har full delaktighet och inflytande hos oss. Assistenterna är viktiga för att vi ska kunna skapa förutsättningar för dina personliga behov och önskemål.

Att ha rätt kompetens är viktig och nödvändig för den personal som ska ge stöd till dig som uppdragsgivare. Med rätt kompetens och utveckling kan personalen bidra till insatser med god kvalité

NOOR ASSISTANS – PÅ DINA VILLKOR

Med barn i fokus

Barn kan få assistans, det finns ingen nedre åldersgräns för att få personlig assistans. Ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt andra barn i samma ålder som möjligt och ha möjlighet att leva så självständigt som möjligt utifrån sin ålder. Vi på Noor vill finnas där och kunna ge trygghet och möjlighet för att barn ska leva så likt andra barn, utvecklas i sin takt och utifrån sina egna behov.

Varje assistansuppdrag med barn i fokus är unikt. Barnets behov och önskemål styr därmed utformningen av assistansuppdraget. Noor arbetar för att barnets synpunkter ska beaktas och de ska framgå av den personliga genomförandeplanen som beskriver assistansuppdragets genomförande. För att säkerställa barnets synpunkter deltar barnet och/eller företrädare samt vårdnadshavare i upprättandet samt uppföljning och utvärdering av den personliga genomförandeplanen. Noor´s samtliga medarbetare ska vara lyhörda för barnets unika behov och förskaffa sig behövlig kunskap för att kunna utföra den allra bästa personliga assistansen

Kontakta oss för mer info

Assistent

Läs mer

Juridisk hjälp

Läs mer

Vill du bli kund?

Läs mer

Dominic Scott
Dominic Scott
Dominic Scott

Att vara kund hos oss!

Ditt val är viktigt

Att välja rätt assistansanordnare är ett stort beslut. Du behöver en assistansanordnare som du kan litar på, som är enkel att kommunicera med och som tar ansvar.

Hör av dig till oss på Noor assistans så kommer vi hem till dig eller träffas på något av våra kontor, för att höra vad vi kan göra för dig.

När du träffar oss och berättar vad som är viktigt för dig för att du ska kunna leva som du vill och känna dig trygg med din assistans, så berättar verksamhetschefen hur denne kan tillmötesgå dina önskemål.

Ett förslag

Utifrån informationen från det första mötet tar vi fram ett förslag som vi presenterar. Vi går igenom det tillsammans, diskuterar och besvarar eventuella frågor. Sedan får du fundera i lugn och ro.

Avtalsskrivande

Om du finner vårt förslag attraktivt träffas vi för att skriva avtal. Vi kan ta hand om det praktiska i samband med bytet och från det datum du anser det lämpligt tar vi över ansvaret för din personliga assistans.

Vad händer sen?

Du får en kundansvarig hos oss på Noor assistans. Ni bokar tillsammans in ett uppstartsmöte där ni går igenom din genomförandeplan och annat som rör din assistans. På så sätt har du bästa möjligheterna att forma din assistans efter dina önskemål.