Juridisk Hjälp

Vi hjälper dig med det juridiska kring din personliga assistans.

Behöver du hjälp med din assistansansökan eller har du frågor kring ett beslut från din kommun eller Försäkringskassan? Då får du gärna kontakta oss. Vi har jurister som har lång erfarenhet av att arbeta som ombud inom personlig assistans.

· Ansöka om assistans

· Formulera dig när du vill överklaga

· Kommunicera med din kommun eller Försäkringskassan

· Ge dig information om dina rättigheter